Therapieën

Baxter Healthcare levert medische producten en diensten aan ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland. Daarnaast zet de onderneming er zich ook voor in steeds meer patiënten in de samenleving te ondersteunen. De Baxter medewerkers in Nederland zetten zich samen in om kwaliteit te leveren die voldoet aan de eisen en behoeften van de gezondheidszorg van vandaag en morgen.

Anesthesie

Anesthesie heeft een grote rol gespeeld om ervoor te zorgen dat chirurgische ingrepen een haalbare therapeutische optie werden in de gezondheidszorg.
Lees meer

Chirurgie

Chirurgen moeten tijdens operaties bloedingen controleren (Hemostase) en weefsels aan elkaar hechten (Sealing).
Lees meer

Farmaceutische oplossingen

Baxter is een fabrikant van commercieel vervaardigde IV-oplossingen, zoals bevroren en gebruiksklare, reeds gemengde geneesmiddelen in flexibele IV-zakken.
Lees meer

IV oplossingen

Baxter biedt een complete portefeuille van producten voor de voorbereiding en toediening van IV-oplossingen, geneesmiddelen en bloedtransfusies, met inbegrip van DEHP-vrije producten.
Lees meer

Geneesmiddelen Distributie Systemen

Ontwikkeld voor ziekenhuisapotheken, openbare apotheken en dispensing centra, kortom voor alle apotheken met een hoog kwalitatieve geautomatiseerde medicijn uitgifte op naam en toedieningstijdstip.
Lees meer

Klinische Voeding

Van ondervoeding is sprake wanneer het lichaam niet over voldoende energie, eiwitten, vitamines en mineralen kan beschikken als gevolg van ziekte. Voldoende voedselinname is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Lees meer

Nefrologie

Baxter investeert in nascholing en deskundigheidsbevordering in samenwerking met onderwijsinstellingen en dialysecentra
Lees meer

Oncologie

Kanker ontstaat wanneer cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen in het lichaam.
Lees meer

Contact

UTRECHT

Algemeen
Tel:+31 (0)30 2488911
Fax:+31 (0)30 2411755

Customer Service
Tel:+31 (0)30 2488800
Fax:+31 (0)30 2488603

Dialysepatiënten
Travacare Service
Tel:+31 (0)30 2488888
Fax: +31 (0)30 2488733