Wereldwijd privacybeleid

Wereldwijd privacybeleid

Ingangsdatum: 26 november 2018

Baxter Sprl (België) en Baxter BV (Nederland) verplichten zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren.  Deze website Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) is bestemd om u te laten weten welke informatie wij over u kunnen verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken en omvat gegevens over de juiste internationale gegevensoverdrachtmechanismen.  Lees het volgende goed door om onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie en het hanteren daarvan te begrijpen.

Omvang van deze website Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website van Baxter of die van zusterbedrijven van Baxter die gekoppeld zijn aan deze Privacyverklaring als u klikt op de link “privacy bij Baxter” onderaan een pagina. Bovendien geldt deze Privacy Statement voor mobiele toepassingen of andere digitale diensten die hieraan gekoppeld zijn of hiernaar verwijzen.  (“Baxter sites”).  Baxter of haar zusterbedrijven kunnen websites exploiteren die met uw persoonlijke informatie op een andere manier omgaan dan zoals beschreven in de voorwaarden van deze Privacyverklaring.  Deze websites plaatsen een Privacyverklaring die toegespitst is op de dataprivacy van die specifieke website.  Wanneer u een Baxter-website gebruikt raden wij u aan de voorwaarden van de Privacyverklaring die op die site is gepubliceerd te bestuderen.

Wat is persoonlijke informatie?

Onder persoonlijke informatie wordt verstaan alle willekeurige informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.  Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn uw naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatie of een of meer factoren specifiek voor uw lichamelijke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonlijke informatie wij verzamelen

Wij kunnen uw persoonlijke informatie op Baxter-websites als volgt verzamelen:

 • Contactinformatie. Hiertoe kunnen behoren uw naam, huis- of ander fysiek adres, e-mail, telefoonnummer, faxnummer, organisatienaam en/of functienaam wanneer u een contactformulier, feedbackformulieren of een online sollicitatie verstuurt.
 • Informatie verzameld door middel van uw gebruik van Baxter-websites.  Hiertoe kunnen behoren naam, e-mailadres, unieke professionele ID, telefoonnummer, andere unieke identificatoren en voorkeursinformatie zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, marketingvoorkeuren, internetprotocol (“IP”)-adres of cookie, die informatie kunnen bevatten die kan worden beschouwd als persoonlijke informatie, alsmede informatie die u niet rechtstreeks identificeert maar die overeenkomt met uw apparaat, browsertype, besturingssysteem, computer of mobiel apparaat, uw navigatie- en clickstreamgedrag uit acties die u hebt ondernomen op onze website.  (Zie hoofdstuk Traceringstechnologieën die wij gebruiken).

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Afhankelijk van uw keuze voor de manier van interactie met ons op een Baxter -website kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken de contactinformatie waarvan u ervoor kiest om deze aan ons te verstrekken zodat wij met u kunnen communiceren om te reageren op uw vragen en u te voorzien van onze producten en service informatie. Wij kunnen uw contactinformatie of de informatie die u ons geeft op feedbackformulieren ook gebruiken om informatie aan u te verstrekken over producten, diensten en programma’s van Baxter of andere marketing- of advertentiecommunicaties, of om u in staat te stellen deel te nemen aan marktonderzoeken of vragenlijsten in te vullen. Sommige van deze informatie verzamelen en gebruiken wij met uw toestemming en sommige van deze informatie verzamelen en gebruiken wij voor onze legitieme zakelijke doeleinden van communiceren  met u en u te voorzien van informatie over ons bedrijf. Het ons voorzien van uw persoonlijke informatie is vrijwillig.  U kunt altijd weigeren om uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.  Als u ervoor kiest ons uw persoonlijke informatie niet te verstrekken, dan zullen wij niet in staat zijn om met u te communiceren en u te voorzien van bepaalde informatie, producten of diensten.  Als wij uw informatie hebben verzameld met uw toestemming, kunt u uw toestemming altijd intrekken door de instructies op te volgen die worden verstrekt om dit te doen als u toestemming geeft of door contact met ons op te nemen met gebruikmaking van de contactinformatie onderaan deze Privacyverklaring.

  Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen door middel van uw gebruik van de Baxter-websites voor onze legitieme belangen om onze website, netwerksystemen en andere assets te beheren, exploiteren, onderhouden en beveiligen en om u te voorzien van de functies en de verschillende functionaliteiten van Baxter-websites.  Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij verzamelen via uw gebruik van Baxter-websites ook samenvoegen om ons te helpen bij het begrijpen van de interesses van onze bezoekers en de inhoud en prestaties van onze Baxter-websites te verbeteren.  
 • Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor behandeling, om hoge normen van kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg, onze geneesmiddelen of medische hulpmiddelen te verzekeren.  Wij kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke  en regelgevingsverplichtingen, waaronder naleving van toepasselijke bewaarverplichtingen en als volgt:
  • voor doeleinden van het melden van bijwerkingen, materiovigilantie, farmacovigilantie, productveiligheid en andere meldingsverplichtingen;
  • om te reageren op wettelijke verzoeken door openbare instanties, waaronder het voldoen aan nationale beveiligings- of wettelijke vereisten, bijvoorbeeld fraude te onderzoeken of te reageren op een overheidsverzoek;
  • om mogelijke inbreuken te onderzoeken of om de rechten, eigendom of veiligheid te beschermen van ons, de gebruikers van onze Baxter-websites of anderen.
 • Waar wettelijk toegestaan, kunnen wij ook informatie over u verbeteren of combineren, waaronder uw persoonlijke informatie, met informatie over u die wij verkrijgen van derden voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven. Uw persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt voor profilering voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven. U kunt bezwaar maken tegen profilering via geautomatiseerde besluitvorming door contact met ons op te nemen op:

of gebruik te maken van de contactgegevens verstrekt onderaan deze Privacyverklaring.

Wij zullen aangeven of het verstrekken van bepaalde informatie vrijwillig is en u kunt uw toestemming intrekken of uw rechten met betrekking tot deze informatie uitoefenen op elk moment, zoals toegestaan of vereist door wetgeving.

Indien wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor andere doeleinden, hierboven niet aangegeven, informeren wij u over de specifieke doelstellingen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie en indien vereist, de basis waarop wij de persoonlijke informatie van u verzamelen in die mate zoals vereist door de wet.

Hoe wij persoonlijke informatie die wij verzamelen delen

Delen met zusterbedrijven en dochterbedrijven van Baxter

Baxter is een wereldwijd bedrijf en het deelt persoonlijke informatie met haar zusterbedrijven en dochterbedrijven voor de doelstellingen beschreven in deze Privacyverklaring.  Voor meer informatie over de zusterbedrijven en dochterbedrijven kunt u contact met ons opnemen op:

Delen met derden die diensten aan ons verlenen

Wij delen uw persoonlijke informatie met derden die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten en functionaliteit met betrekking tot de Baxter-website zoals het hosten van onze Baxter-websites, het leveren van IT-systeembeheer en gebruikersondersteuningsdiensten of het bieden van klantenservice. Deze derden zijn beperkt voor het gebruik van uw persoonlijke informatie op andere manieren dan voor het ons verlenen van diensten en wij eisen van hen dat zij een adequaat niveau van bescherming voor uw persoonlijke informatie bieden.  Voor meer informatie over de dienstverleners van Baxter kunt u contact met ons opnemen op:

Delen voor andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor behandelingsdoeleinden, om hoge normen te waarborgen van kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg, onze geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.  Wij kunnen persoonlijke informatie ook delen om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevingsverplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot onze verplichtingen met betrekking tot het melden van bijwerkingen, materiovigilantie, farmacovigilantie, productveiligheid en andere meldingsverplichtingen of om te reageren op wettelijke verzoeken van openbare instanties, waaronder het voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving (bijvoorbeeld voor het onderzoeken van fraude of het reageren op een overheidsverzoek).  Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook doorgeven aan derden zoals noodzakelijk voor het onderzoeken van mogelijke gegevensincidenten, of om de rechten, eigendom of veiligheid te beschermen van ons, de gebruikers van onze sites of anderen.

Baxter kan betrokken zijn bij een fusie, aankoop of verkoop van een deel van of al haar bezittingen (transactie) die uw persoonlijke informatie omvat. Indien Baxter betrokken is bij een transactie, wordt u via e-mail en/of een mededeling op onze Baxter-websites op de hoogte gesteld van elke verandering in eigendom, gebruik van de persoonlijke informatie en keuzes die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie.  Baxter verkoopt uw persoonlijke informatie niet aan derden.

Social Media Functies

De Baxter-websites bevatten links die u zullen brengen naar de social media pagina’s van Baxter op social media sites zoals Facebook en LinkedIn. Op onze pagina’s op social media sites is het privacybeleid van toepassing van het bedrijf dat deze service biedt.

Forum/Blog

Een aantal van onze beste sites biedt openbaar toegankelijke blogs of platformen van de gemeenschap. U moet ervan op de hoogte zijn dat dergelijke blogs of platformen niet door Baxter worden geëxploiteerd.  Eventuele informatie die u daar geeft kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die zich er toegang toe verschaffen.  U moet de Privacyverklaringen van de andere sites raadplegen, omdat wij geen controle hebben over informatie die wordt verstuurd naar of verzameld door deze derden en onze Privacyverklaring geen activiteiten dekt die zich voordoen op andere websites.

Links

Onze Baxter sites kunnen links bevatten naar andere websites waarvan de informatiepraktijken kunnen verschillen van die van ons. U moet de Privacyverklaringen van de andere sites raadplegen, omdat wij geen controle hebben over informatie die wordt verstuurd naar of verzameld door deze derden en onze Privacyverklaring geen activiteiten dekt die zich voordoen op andere websites.

Internationale overdracht van uw persoonlijke informatie

Baxter is een wereldwijd bedrijf en daarom gebruikt het wereldwijde leveranciers zowel als wereldwijde IT-systemen en -applicaties.  Als gevolg daarvan kan de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten uw land, waar minder strenge of geen gegevensbescherming kunnen gelden vergeleken met die in uw land.

Als u zich bevindt in de Europese Unie/de Europese economische ruimte (de "EU/EEA"), zijn de volgende voorwaarden van toepassing op uw persoonlijke informatie: Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar onze wereldwijde zusterbedrijven en naar onze medewerkers en contractpartners die voor ons werken en gevestigd zijn buiten de EU/EEA voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring. Als dit het geval is, dan nemen wij wettelijk vereiste stappen conform de General Data Protection Regulation (“GDPR”) om te verzekeren dat adequate bescherming is geïmplementeerd (bijvoorbeeld standaard contractuele clausules) om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen op:

of via de andere, onderstaande contactgegevens, voor een kopie van de bescherming die wij hebben geïmplementeerd om de persoonlijke informatie en privacyrechten te beschermen als uw persoonlijke informatie wordt overgedragen buiten de EU/EER.

Uw rechten

In bepaalde omstandigheden geven lokale wetten inzake gegevensbescherming en bepaalde lokale wetten (waaronder Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) u rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Deze rechten verschillen per land/regio. Deze rechten kunnen omvatten:  

 • Als wij uw persoonlijke informatie gebruiken of delen gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Onthoud dat intrekking van uw toestemming geen invloed zal hebben op de wettigheid van ons gebruik of het delen van die informatie voordat u uw toestemming introk.
 • U kunt toegang vragen tot of om kopieën vragen van uw persoonlijke informatie, om te weten of wij persoonlijke informatie hebben over u en, indien dat het geval is, welke soort en voor welke doeleinden. U kunt ook informatie vragen over wie uw persoonlijke informatie heeft ontvangen.
 • U kunt verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren indien u denkt dat deze onjuist of incompleet is of ons vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen, tenzij wij de wettelijke verplichting hebben om deze te bewaren of het anderszins toegestaan is door toepasselijke wetgeving om deze te bewaren.
 • U kunt ons verzoeken om het verwerken van uw persoonlijke informatie te beperken en deze niet te verwijderen.
 • U kunt verzoeken om uw persoonlijke informatie die wij van u verkregen hebben gebaseerd op uw toestemming of een contract, aan u te verstrekken zodat u deze kunt bewaren en hergebruiken voor persoonlijk gebruik en u kunt ons vragen deze te verstrekken aan een andere autoriteit.    

U kunt uw rechten uitoefenen door naar uw accountprofiel te gaan van een specifieke Baxter-website, door een e-mail te sturen naar:

of door contact op te nemen met het Global Privacy Office door middel van de contactgegevens die aan het eind van deze Privacyverklaring gegeven worden.

In sommige landen heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke informatie voor bepaalde doeleinden, waaronder onze legitieme belangen en voor direct marketing.  U kunt op elk moment bezwaar indienen tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie voor direct marketing en u kunt dat doen door u "af te melden" voor marketing- of promotionele berichten in overeenstemming met instructies voor afmelding opgenomen in het specifieke bericht.  Als u geen bezwaar kunt maken door u op deze manier af te melden, gelieve een e-mail te sturen naar:

of contact met ons op te nemen middels de contactgegevens die hieronder worden vermeld om uw recht op bezwaar uit te oefenen. Indien u vragen heeft over hoe we bepalen dat verwerken in ons legitieme belang is of indien u bezwaar wilt maken tegen ons verwerken op die basis, gelieve contact met ons op te nemen via:

of middels gebruik van de contactgegevens die hieronder worden vermeld.  Als u gelooft dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken, bekendmaken of anderszins verwerken op een manier die niet overeenstemt met de wet, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

Wij zullen elk verzoek om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met toepasselijk recht behandelen. Let op dat afhankelijk van de omstandigheden sommige van de bovenstaande rechten misschien niet van toepassing zijn.

Gegevensbewaring

Uw persoonlijke informatie worden slechts zo lang bewaard als wij redelijkerwijs als noodzakelijk beschouwen om de hierboven genoemde doelen te bereiken, of voor zolang wij wettelijk vereist zijn om ze te bewaren. Neem contact met ons op voor meer informatie over toepasselijke bewaringsperioden.

Minderjarigen

Baxter-websites zijn niet gericht op kinderen onder de leeftijd van 13 jaar en wij verzamelen niet willens en wetens persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als u denkt dat u persoonlijke informatie hebt verzameld van een kind onder de leeftijd van 13 jaar, moet u contact met ons opnemen op:

Zoals door de wet vereist geldt dat als wij persoonlijke informatie verzamelen van een minderjarige van 13 jaar of ouder op basis van toestemming, wij toestemming van de ouders nodig hebben.

Traceringstechnologieën die wij gebruiken

De Baxter-websites gebruiken verschillende technologieën om u te voorzien van bepaalde diensten en functionaliteiten. Dit gebeurt als volgt:

Cookies

Net als veel andere websites kunnen Baxter-websites “cookies” gebruiken. Een cookie is een klein bestand dat naar de harde schijf van uw computer wordt overgedragen om ons te helpen inhoud te verbeteren (het helpt ons bijvoorbeeld om te bepalen welke delen van de site populair zijn en welke minder populair, zodat wij deze gebieden in de toekomst kunnen verbeteren) en om de inhoud van de website precies af te stemmen op onze bezoekers. Wij combineren cookie-informatie niet met persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren en om u te informeren wanneer er een cookie op uw computer geplaatst wordt.

Zoals geldt voor de meeste websites, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch. Deze informatie kan omvatten internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzings-/exitpagina’s, de bestanden bekeken op onze site (bijvoorbeeld HTML-pagina’s, grafische informatie, etcetera), besturingssysteem, datum/tijd-stempel en/of clickstreamgegevens voor het analyseren van samengevoegde trends en het beheren van de site.  IP-adressen en andere gegevens die wij automatisch verzamelen, kunnen in bepaalde landen als persoonlijke informatie worden beschouwd.  

Het gebruik van cookies kan variëren al naar gelang de unieke kenmerken van de Baxter-websites. Lees dus de afzonderlijke privacyvoorwaarden voor de specifieke website van Baxter die u bezoekt, voor eventuele bijkomende informatie over het gebruik van cookies door de specifieke website van Baxter.

In het algemeen gebruiken wij cookies (en de andere hieronder genoemde technologieën) voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leveren van een dienst: Een cookie kan worden gebruikt om u te voorzien van een specifieke dienst. Als u bijvoorbeeld inlogt op een gedeelte van onze site met toegangscontrole, gebruiken wij een tijdelijke sessie-cookie om vast te stellen dat u bent geverifieerd. De informatie opgenomen in deze cookies bestaat uit willekeurige gegevens die worden gebruikt door de server voor het verifiëren van de browserverzoeken aan de server voor die specifieke sessie. Als u ervoor kiest om een tijdelijke kopie niet te accepteren, kunt u niet navigeren in deze online toepassingen. Wij gebruiken ook een cookie als u onze website bezoekt en om documentatie of een antwoord van ons vraagt. Als u een formulier invult, kunt u de optie krijgen om onze website een kopie te laten leveren aan uw lokale harde schijf. U kunt ervoor kiezen om dit type cookie te ontvangen om tijd te besparen bij het invullen van formulieren en/of bij een volgend bezoek aan onze website. U kunt het gebruik van cookies controleren op individueel browserniveau, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dat uw gebruik van bepaalde eigenschappen of kenmerken op onze website of in onze service beperken.

 • Om websitegebruik te vergemakkelijken: Als een cookie wordt gebruikt, kan onze website informatie onthouden over uw voorkeuren en beweging, hetzij tot u uw huidige browservenster verlaat (als de cookie tijdelijk is) of tot u de cookie uitschakelt of verwijdert. Veel gebruikers hebben voorkeur voor het gebruik van cookies om hen te helpen zo naadloos mogelijk over een website te navigeren. 
 • Om onze bezoekers te begrijpen: Als u onze website bezoekt, kunnen onze computers automatisch samengevoegde statistische gegevens verzamelen over bezoekersgedrag. Wij kunnen statistische gegevens monitoren en andere gegevens zoals hoeveel mensen onze site bezoeken, het IP-adres van de gebruiker, welke pagina’s mensen bezoeken, van welke domeinen onze bezoekers komen, welke browsers mensen gebruiken en hoe zij zich over onze website bewegen. Wij gebruiken deze gegevens over uw bezoek uitsluitend voor samenvoegingsdoeleinden. Deze statistische gegevens worden gebruikt om ons te helpen de belangstellingen van onze bezoekers te begrijpen en de inhoud en prestaties van onze website te verbeteren.
 • Baxter kan “embedded” video’s verschaffen op haar websites.  Dergelijke “embedded” video's worden gehost door externe videoproviders, waaronder onder meer YouTube (Google).  Als u klikt op “afspelen” op een website van Baxter kan de externe videoprovider uw klik op “afspelen” beschouwen als toestemming voor het gebruik van cookies die specifiek zijn voor die externe videoprovider.

Traceren

Baxter traceert de gebruikers van deze website niet in de loop van de tijd en op websites van derden om gerichte reclame te bieden en reageert daarom niet op Do Not Track (DNT-) signalen. Echter sommige sites van derden houden uw browsingactiviteiten bij wanneer zij u inhoud aanbieden, wat hen in staat stelt om precies te bepalen wat zij u laten zien.

Webbaken

Onze webpagina's bevatten elektronische beelden (“single-pixel gif” of “webbaken” geheten) waarmee wij kunnen tellen hoeveel keer een pagina bekeken is en waarmee wij toegang kunnen krijgen tot onze cookies. Over het algemeen kan elk elektronisch beeld dat bekeken wordt als deel van een webpagina, met inbegrip van een advertentiebanner, optreden als webbaken. Webbakens zijn gewoonlijk hele kleine bestanden in de vorm van een soort vlag, met een grootte van 1 bij 1 pixel, maar u kunt gemakkelijk zien of ze aanwezig zijn binnen Internet Explorer door op “Beeld” en daarna op “Bron” te klikken. Webbakens zijn zo klein om geen waardevolle ruimte op het computerscherm in beslag te nemen die beter gebruikt kan worden om nuttige inhoud weer te geven. We kunnen ook webbakens opnemen in nieuwsbrieven in HTML-formaat met grafische afbeeldingen die wij naar opt-in inschrijvers sturen, om te tellen hoeveel nieuwsbrieven er gelezen zijn. Verder kunnen sommige advertentienetwerken die advertenties op onze websites leveren, webbakens gebruiken binnen hun duidelijk zichtbare banneradvertenties. Onze webbakens verzamelen, controleren en delen geen persoonlijke informatie over de bezoekers van onze websites. Deze zijn enkel de techniek die wij gebruiken om onze anonieme statistieken over het gebruik van websites in samengevoegde vorm samen te stellen.

Internetprotocol (IP)-adressen

Internetprotocol (IP)-adressen zijn unieke identificatiemiddelen die automatisch aan elke computer worden toegewezen bij aanmelding op internet. Wij verzamelen IP-adresinformatie van elke bezoeker aan onze websites en loggen deze uitsluitend voor systeembeheerdoeleinden. IP-adressen worden niet voor identificatie gebruikt. Deze informatie helpt ons bij het opstellen van samengevoegde demografische informatie en andere informatie met betrekking tot het gebruik van deze site, en het verbeteren van de functies ervan. Wij koppelen IP-adressen niet aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is.

Google Analytics

Google Analytics is een element van de Baxter-website. Door gebruik te maken van cookies, verzamelt Google Analytics gegevens zoals tijd van bezoek, bezochte pagina’s, tijd besteed op elke pagina van de Baxter-website, het IP-adres en het type besturingssysteem dat wordt gebruikt in de apparaten gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Baxter-website en slaat deze op. Door het downloaden en gebruiken van een browser-plugin verstrekt door Google (hier beschikbaar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout), kunt u ervoor kiezen om Google Analytics uit te schakelen.

Beveiliging

Wij hebben redelijke en adequate beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd als bescherming tegen verlies, misbruik en verandering van persoonlijke informatie die wij over u verkrijgen via de Baxter website. Wij handhaven redelijke beveiligingsnormen om de persoonlijke informatie die wij onderhouden te beschermen. Als u vragen hebt over de beveiliging van de persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen op:

of met gebruikmaking van de hieronder gegeven contactgegevens.

Hoe kan een klacht worden ingediend

Baxter draagt er zorg voor dat klachten en geschillen over de privacypraktijken van Baxter onderzocht en opgelost worden. Daarom hebben wij een procedure voor behandeling van klachten over privacykwesties ontwikkeld. Het is onze bedoeling om alle klachten via deze procedure op te lossen.

Baxter respecteert uw privacy, en als u een bezwaar bij Baxter hebt ingediend, hebben wij uw probleem ingebracht in ons proces voor afhandeling van klachten, dat erop gericht is om uw bezwaren te onderzoeken en stappen te ondernemen om deze op te lossen.

Privacyvragen of -klachten kunnen worden ingediend bij Baxter via e-mail, telefoon of brief met gebruikmaking van de contactgegevens verstrekt onderaan deze Privacyverklaring.

Contactinformatie

Als u vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring, onze informatieafhandelingspraktijken of een ander aspect van privacy en beveiliging van uw persoonlijke informatie, neemt u dan contact met ons op:

U kunt ook een e-mail sturen naar onze functionaris gegevensbescherming op [email protected] of een fax naar 224-948-2876, via onze Ethics and Compliance Hotline op 1-844-294-5418 of via de post naar Baxter International Inc., t.a.v: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office, 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL VS 60015.

U kunt ook contact met ons opnemen op
Baxter Sprl
Boulevard d’Angleterre 2-4
1420 Braine L’Alleud
België

Baxter BV
Kobaltweg 49,
3542 CE Utrecht,
Nederland

Veranderingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring periodiek updaten om nieuwe sitefuncties, producten of diensten te beschrijven die wij aanbieden en hoe dit van invloed zou kunnen zijn ons gebruik van informatie over u. Als wij belangrijke veranderingen doorvoeren in deze Privacyverklaring, zullen wij een verklaring op deze site publiceren voordat de verandering effectief is. Wij stimuleren u om deze pagina periodiek te bekijken voor de meest recente informatie over ons privacy procedures.  Wij zullen geen gebruik maken van uw persoonlijke informatie of een nieuwe bekendmaking daarvan doen aan een andere entiteit met gebruikmaking van uw persoonlijke informatie voor eigen doeleinden van die entiteit, tenzij wij u hiervan in kennis stellen en u een gelegenheid geven om daar bezwaar tegen te maken.