Nierzorg

Nierzorg

Onze toewijzing aan de transformatie van nierzorg is gericht op samenwerking met u om u in staat te stellen betere resultaten voor uw patiënten te bereiken in het verloop van hun behandeling. Hierbij ondersteunen we de hoogste normen en toegang tot zorg.

Chronische nierziekte (Chronic kidney disease, CKD) is een urgente en groeiende wereldwijde uitdaging. Wij schatten dat er wereldwijd maar liefst 4 miljoen patiënten met terminaal nierfalen (end-stage renal disease, ESRD) zijn en miljoenen mensen nog niet zijn gediagnosticeerd. Naar verwachting zullen deze cijfers elk jaar groeien. Terwijl uw patiëntenpopulatie groeit, groeien uw tijd en financiering niet mee. Wij begrijpen dat u belangrijke innovaties en diensten nodig hebt die u helpen bij het leveren van betere resultaten voor meer patiënten.

Al meer dan 60 jaar werken wij samen met de nefrologiegemeenschap om ons te richten op baanbrekende zorg op het gebied van zowel hemodialyse (HD) als peritoneale dialyse (PD). Wij houden die pioniersgeest in stand met nieuwe behandelingen zoals uitgebreide hemodialyse (HDx) en patiëntbehandeling op afstand.

Wereldwijd bevorderen van zorg rondom nierfalen

Toegang

Wij helpen u de toegang tot zorg op verschillende manieren te verbreden: door het beschikbaar stellen van technologieën en diensten die de zorg thuis en in het ziekenhuis ondersteunen en daarbij de efficiëntie van uw dagelijkse routine vergroot.

Kwaliteit

Onze toewijding aan kwaliteitszorg wordt gestuurd door de overtuiging dat, zorg beter kan door slim gebruik te maken van innovatieve oplossingen

Vereenvoudigde zorg

Innovatie is het vereenvoudigen van logistieke processen rond de behandeling, wat de psychologische en fysieke ziektelast kan verminderen.

Nurse looking at a tablet

Toonaangevende innovatie met het SHARESOURCE-platform voor patiëntbehandeling op afstand.

SHARESOURCE verlengt uw bereik door de therapietrouw van patiënten thuis zichtbaar te maken, wat eerdere interventie mogelijk kan maken. Het telehealthplatform is de enige wereldwijd beschikbare tweewegtechnologie die u in staat stelt op afstand vanuit uw kliniek behandelingen te volgen en beheren. Zo kunt u onder meer op afstand het voorschrift van een patiënt wijzigen. Patiënten die een geautomatiseerd PD-systeem met SHARESOURCE gebruiken, geven aan meer zelfvertrouwen te hebben bij het uitvoeren van hun behandeling thuis.1 In overeenstemming hiermee melden gezondheidszorgverleners een toename in preventieve patiëntconsulten en aanpassingen van het APD-voorschrift2-3, wat de kans op complicaties die tot ziekenhuisopname kunnen leiden, kan helpen verminderen. Gezondheidszorgverleners melden ook een vermindering in het gebruik van hulpmiddelen en bijbehorende kosten4. SHARESOURCE is voorzien van ons HOMECHOICE CLARIA APD-systeem.

Uitgelichte producten

HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE thumbnail

HOMECHOICE CLARIA met SHARESOURCE voor nierzorg

Het HOMECHOICE CLARIA APD-systeem met het SHARESOURCE  Remote Patient Management platform beschikt over gebruikersvriendelijke functies die helpen bij het begeleiden van dialysepatiënten via peritoneale dialyse therapie (PD) thuis, terwijl ze op afstand contact houden met hun zorgverleners.

Het HOMECHOICE CLARIA APD-systeem met het SHARESOURCE Remote Patient Management platform is goedgekeurd in de meeste Europese, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen.

Raadpleeg voor veilig en juist gebruik van de HOMECHOICE CLARIA met het SHARESOURCE-platform Remote Patient Management en THERANOVA de desbetreffende gebruiksaanwijzing, gebruikshandleiding of gebruikershandleiding.

Gerelateerde artikelen