Stimuleren van gezamenlijke innovatie

Stimuleren van gezamenlijke innovatie

Wij blijven investeren in nieuwe samenwerkingen om de  toegang tot zorg voor patiënten over de gehele wereld te vergroten. We gaan samenwerkingsverbanden aan met erkende instellingen, zoeken een nieuwe generatie van vernieuwers in de gezondheidszorg investeren in nieuwe ontdekkingen en onderzoek.

Stimuleren van de volgende generatie van innovatie

Image of men at desk with mobile devices

Baxter Ventures

Wij investeren in bedrijven met innovatieve technologieën, producten en therapieën die de groei versnellen en de patiëntenzorg bevorderen. Elke investeringsmogelijkheid ondergaat een rigoureus beoordelingsproces, om te bepalen of deze de potentie heeft om onbeantwoorde klinische behoeften aan te pakken en duurzame lange-termijn groei te bieden. De focus van onze investering omvat therapeutische gebieden die een aanvulling vormen op de aanwezigheid van Baxter in de kritieke, ziekenhuis-, voedings-, nier- en chirurgische zorg, alsmede bij de supermoderne technologie en therapieën.

Image of scientist working in a lab

Onderzoek & Voortdurende Educatie Subsidie

Wij ondersteunen baanbrekende inspanningen van artsen en wetenschappers die gericht zijn op innovatief onderzoek en voortdurende educatie voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Bijbehorende koppen