Onderzoek en Doorgaan met studiebeurzen

Onderzoek en Doorgaan met studiebeurzen

Wij zetten ons in voor het ondersteunen van de baanbrekende inspanningen van artsen en wetenschappers die gericht zijn op innovatief onderzoek en voortdurende educatie voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Meer informatie over onze IIR- en CME-subsidies en onze samenwerking met universiteiten

Onderzoek geïnitieerd door onderzoeker (Investigator Initiated Research, IIR)

Een IIR, of Investigator Initiated Research, is een mogelijkheid om onderzoek te doen waarbij onderzoekers hun protocol kunnen indienen voor de beoordeling en overweging door Baxter. Een belangrijk onderscheid is dat de onderzoeker en zijn instelling volledige controle hebben over hun protocol, dat zij de gegevens bezitten en dat de instelling optreedt als de sponsor van het onderzoek. Onze rol is om financiering en/of productondersteuning te bieden, evenals potentiële gespecialiseerde diensten.

Subsidie voor voortdurende medische educatie (Continuing Medical Education, CME)

Een doorlopende medische opleiding (CME) Grant is bedoeld voor het verstrekken van permanente educatie aan zorgprofessionals. Subsidies zijn bedoeld voor onderwijsactiviteiten om verder uit te breiden of updates in een bepaald gebied aan te bieden. Dit kunnen symposia, workshops of congressen zijn. De activiteiten kunnen geaccrediteerd of niet-geaccrediteerd zijn. Deze beurzen zijn niet bedoeld voor individuele beurzen, maar voor een trainingssessie die wordt ondersteund door een gezondheidszorgorganisatie.

Samenwerkingen met universiteiten

Onze relaties met universiteiten en instituten stellen ons in staat om samen te werken met toonaangevende innovators uit de hele wereld om de beste mensen samen te brengen om inzicht te krijgen in onbeantwoorde zorgbehoeften, nieuwe ideeën te genereren en uitdagingen aan te gaan.

Ondersteuning nodig?

Als u vragen hebt over ons Educaton Grant-programma, stuurt u dan een e-mail naar [email protected].
Als u vragen hebt over ons Investigator Initiated Research-programma, stuurt u dan een e-mail naar [email protected].

Dingen die u moet weten

Indien uw voorstel ter beoordeling door Baxter geaccepteerd worden, betekent dit niet dat Baxter uw onderzoek zal financieren. Door uw materiaal bij Baxter in te dienen voor beoordeling, geeft u aan te begrijpen dat Baxter de informatie niet als vertrouwelijk of bedrijfseigen zal behandelen en dat Baxter geen verplichting tot vertrouwelijke behandeling heeft.

Beschouw uw aanvraag niet als goedgekeurd tot u schriftelijke documentatie van Baxter hebt ontvangen waarin u geïnformeerd wordt over de goedkeuring van de subsidie. Hoewel u een bericht kunt ontvangen dat de subsidie is goedgekeurd, is de werkelijke ontvangst van de fondsen afhankelijk van de tijdige totstandkoming van een subsidieovereenkomst door beide partijen. Het indienen van de aanvraag geldt als aanvaarding van deze bepalingen.

IIR-subsidies: informatie en aanvraagdeadlines